Stap met ons naar de rechter en stuur Doel 1 en 2 met pensioen

Eind 2015 besliste de regering om de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Dat houdt niet alleen belangrijke veiligheidsrisico’s in, maar blokkeert ook de overstap naar schone en veilige hernieuwbare energie.

Onaanvaardbaar, vinden wij en veel bezorgde burgers met ons.

Daarom vechten we de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 aan bij de rechtbank. Dat kunnen we niet zonder jouw hulp. Om onze advocaat en de gerechtskosten te kunnen betalen, startten we deze crowdfunding. Dankzij jullie werd het een overdonderend succes. Daardoor kunnen we de zaak nu nog altijd opvolgen. Dat is nodig ook: het sleept intussen al veel langer aan dan we verwacht hadden. Het Belgisch Grondwettelijk Hof verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie. En dat geeft ons gelijk!

Maar het is nog niet voorbij. Nu is het terug naar de Belgische rechtbank. Elke euro gebruiken we om al het mogelijke te doen om van de krakende kerncentrales af te geraken. We volgen het energiebeleid strak op, blijven onze ministers in de gaten houden en onderhouden relaties met de pers om aan de alarmbel te trekken als het de verkeerde kant uit gaat. Bijdragen zijn nog steeds welkom, zo maken we samen de weg vrij voor een schone energietoekomst.

Doel 1 en 2 openhouden is onwettig

Hoe staat het met de rechtszaak? We zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt, waar we de de rechter vragen om de nieuwe wet te vernietigen die het toelaat deze bejaarde centrales langer open te houden. Want de levensduurverlening van onze oude kerncentrales is niet alleen onverantwoord, maar ook onwettig: volgens internationale afspraken kan zo’n akkoord niet zonder een milieueffectenrapport én een publieke consultatie. Ook de Raad van State wijst daarop. Toch zijn Doel 1 en 2 ondertussen opnieuw opgestart. Het Grondwettelijk Hof van België heeft advies gevraagd aan het Europees Hof van Justitie. Eind juli gaf dat ons gelijk: de levensduurverlenging was inderdaad onwettig. Nu gaat de zaak terug naar de Belgische rechtbank, die de definitieve uitspraak doet. Lees meer over de juridische argumenten voor de rechtszaak. Het vonnis verwachten we in de loop van 2019.

Oude kerncentrales leggen een hypotheek op onze energietoekomst

  • Kernenergie is onveilig. Hoe ouder de kerncentrales, hoe groter het risico op een ongeval. En hoe langer de kerncentrales draaien, hoe groter de hoeveelheid gevaarlijk kernafval waar we toekomstige generaties mee opzadelen.
  • Doel 1 en Doel 2 zijn niet nodig om het licht te laten branden. Integendeel: ze staan de overstap naar 100% hernieuwbare energie in de weg, die noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan. Meer info vind je onder ‘Kernenergie = slecht idee’.
  • Electrabel, uitbater van de kerncentrales en het dominante energiebedrijf in België, krijgt hierdoor een oneerlijk voordeel. Het wordt zo nog moeilijker voor nieuwe, propere stroomproducenten om een plek op de markt te veroveren.