Kernenergie biedt geen antwoord op de klimaatopwarming

> In deze infografiek vind je alles mooi samengevat

Geen tijd

Momenteel staan kerncentrales wereldwijd slechts in voor 2% van het globale energieverbruik en 10,8% van het elektriciteitsverbruik. Om de CO2-uitstoot wereldwijd met slechts 4% te laten dalen tegen 2050, zijn er dubbel zoveel kerncentrales nodig. Dat betekent dat er de komende 35 jaar elke twee weken een nieuwe kernreactor gebouwd zou moeten worden.
Dit is onrealistisch. Het duurt gemiddeld 10 jaar om 1 kernreactor te bouwen. Die tijd is er niet: de uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2050 evolueren naar nul, als we de klimaatopwarming willen beperken tot 1,5°C. Bovendien blijven de kosten van kernenergie stijgen, terwijl hernieuwbare energie jaar na jaar goedkoper wordt. Een grote versnelling in de bouw van kerncentrales zit er dus niet aan te komen.

Deze aanpak is wél effectief

Ook in België kunnen we de kerncentrales sluiten én tegelijk de CO2-uitstoot naar beneden halen. Het is perfect mogelijk om het aandeel kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie: de vier sleutels om onze elektriciteitsbevoorrading elk uur van het jaar te garanderen, zijn 1) energiebesparing, 2) een flexibelere vraag, 3) energieopslag en 4) een sterkere interconnectie met het buitenland.

De elektriciteitsproductie heeft in ons land slechts een aandeel van 17% van de totale CO2-uitstoot. Het leeuwendeel is voor rekening van transport, gebouwen, industrie en landbouw. In deze sectoren ligt nog een enorm potentieel om de Belgische CO2-uitstoot terug te dringen. Energie besparen is hier de sleutel.

Kernenergie is niet oneindig beschikbaar

Uranium, de brandstof die gebruikt wordt voor het splijtingsproces in kernreactoren, is (net als fossiele branstoffen) een eindige energiebron. Moest alle elektriciteit in de hele wereld via kernenergie worden opgewekt, dan was de voorraad uranium die we economisch kunnen ontginnen binnen de twee à drie jaar opgebruikt. Ook gaat de ontginning, de behandeling en het transport van uranium gepaard met een aanzienlijke CO2-uitstoot.

Bovendien zijn we voor onze aanvoer van uranium afhankelijk van het buitenland. De ontginning van het goedje veroorzaakt bovendien grote problemen: het leefmilieu wordt ernstig vervuild, er ontstaan letterlijk bergen radioactief afval, en mensenrechten worden systematisch geschonden.

Kiezen voor 100% hernieuwbare energiebronnen is de enige optie om op lange termijn een antwoord te bieden op de klimaatverandering.

Kernenergie kan niet tegen klimaatopwarming

De energiebron die ons volgens sommigen moet redden van de klimaatopwarming, is zelf niet bestand tegen hoge temperaturen. Dat zagen we tijdens de hittegolf in juli: overal in Europa moesten kerncentrales stilgelegd worden omdat het rivierwater dat gebruikt wordt voor de koeling van de centrales te warm geworden was.

Ook in België is de koeling van de centrales van Tihange en Doel een probleem als de temperatuur van het rivierwater te hoog oploopt. Dat dreigt heel wat problemen te veroorzaken, aangezien onderzoek een grotere kans op hittegolven voorspelt voor onze contreien. In België zou in 2050 één op de twee zomers een sterke hittegolf kennen.