Kernenergie is geen democratische energievorm

De burger heeft nooit iets te zeggen gehad over de kernenergie in ons land. Eerst gebeurde de beslissing om kerncentrales te bouwen zonder enig democratisch debat. Vervolgens regelden de opeenvolgende regeringen de levensduurverlenging van die centrales telkens in de achterkamers van de politiek. Publieke inspraak of inspraak van het parlement kwam er nauwelijks aan te pas: denk maar aan minister Marghem die lange tijd weigerde het akkoord met Electrabel vrij te geven.

Kernenergie kan alleen functioneren in een grootschalig gecentraliseerd systeem. Door de sterke link met kernwapens en de veiligheidsrisico's is de informatie over kernenergie geheim en zit de kennis geconcentreerd bij een beperkt aantal spelers. Dat betekent: machtsconcentratie, schimmige besluitvorming en onheldere informatie.

Het goede nieuws is dat het nucleaire regime de laatste jaren meer en meer onder grote druk staat. Burgers eisen transparantere besluitvorming. Bovendien kunnen consumenten dankzij hernieuwbare energie nu ook meer en meer zelf elektriciteit produceren en het energiebeleid zelf in handen nemen.