Kernenergie = slecht idee

Het klimaatakkoord van Parijs stelt het zwart op wit: de wereldwijde CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden. De manier waarop we energie produceren speelt daarbij een sleutelrol. We kunnen de klimaatverandering enkel binnen de perken houden als we omschakelen naar 100% schone en hernieuwbare energie. Daarom vragen we om volop de kaart te trekken van energiebesparing en hernieuwbare energie. Dit zorgt niet alleen voor een minder warm klimaat, maar geeft ons ook propere lucht, groene jobs en een gezondere leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Niet alleen hier, maar wereldwijd.

Kernenergie is een vervuilende, onveilige, dure én ondemocratische energievorm. Dat past niet in dit toekomstbeeld. Maar kerncentrales stoten zelf toch geen CO2 uit, niet? Waarom is het dan geen duurzame oplossing? En hoe zit het nu met de Belgische kerncentrales? Waarom verzetten de milieuorganisaties zich zo sterk tegen de levensduurverlenging van die oude knarren?

Dat ontdek je in het dossier ‘Waarom kernenergie een slecht idee is’. We zetten alle redenen op een rijtje om definitief komaf te maken met kernenergie en voluit voor een schone en veilige energietoekomst te kiezen:

  1. Kernenergie is onveilig
  2. Kernenergie blokkeert de overstap naar hernieuwbare energie
  3. Kernenergie biedt geen antwoord op de klimaatopwarming
  4. Kernenergie is vervuilend
  5. Kernenergie is niet nodig voor onze bevoorradingszekerheid
  6. Kernenergie is duur
  7. Kernenergie is geen democratische energievorm

En ja, een schone en veilige energietoekomst is wel degelijk mogelijk. In opdracht van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF werkte het studiebureau 3E een alternatief energiescenario uit voor België. De studie 'Our Energy Future' toont hoe we de kernuitstap kunnen realiseren én de CO2-uitstoot doen dalen op een betaalbare manier.

Andere initiatieven

We staan niet alleen: ook Greenpeace, BeNeGora en Nucléaire Stop Kernenergie klagen de levensduurverlenging aan, bij andere rechtbanken. Daarnaast loopt er nog onderzoek naar de mogelijkheid voor de opstart van andere (juridische) procedures vanuit België, Nederland en Duitsland. Zo kondigde de Nederlandse stad Maastricht al dat het juridische stappen wil ondernemen en is de Duitse stadsregio Aken naar de Raad van State gestapt om de toestemming voor de heropstart van de kernreactor Tihange 2 nietig te laten verklaren. 

> Lees hier meer over alle lopende zaken.